25 September 2008

За чувствата и действията

Моето вдъхновение в днешния дъждовен ден.

0 comments: