25 September 2008

Чужди тайни

Още един интересен сайт, на който попаднах днес. Изработваш картичка, на която изобразяваш своя тайна, и я публикуваш. И тя вече не е тайна за някои непознати...

0 comments: